Retningslinjer

Vår virksomhet er basert på respekt for både ansatte, forretningspartnere, samfunn og miljø.

Som en del av Addtech følger vi og overholder vårt morselskaps atferdskodeks og retningslinjer.

Hvis du mener at vi ikke overholder vår atferdskodeks, kan du melde fra om det gjennom vår varslerordning.

ETISKE RETNINGSLINJER

Bærekrafts­policy

ISO-sertifikat

Staubo Qms No Oppdatert

ISO 9001 - oppdatert

Staubo Elektro-Maskin AS Norsk

Staubo Iqnet Qms

ISO 9001

Staubo Elektro-Maskin AS Norsk

Staubo Qms Eng

ISO 9001

Staubo Elektro-Maskin AS English